Katarina Lindén

Jag heter Katarina Lindén och är legitimerad psykoterapeut / fil. kand. i psykologi, med psykodynamisk psykoterapi som huvudinriktning. Jag har gedigen erfarenhet av arbete inom socialtjänstens öppenvård som familjebehandlare samt som socialsekreterare avseende utredning och behandlingsplanering. Jag har bland annat utbildning inom fältet riskbruk och beroendeproblematik. Jag är utbildad trauma terapeut i LI nivå 4. … Read more

Anna Ryttberg

Jag är samtalsterapeut och samtalscoach. Jag arbetar med ACT (acceptance and commitment therapy), Psykosyntes samt kroppsterapier som Lifespan Integration och yoga som grund. Jag har ett stort intresse för hur trauma och även stress påverkar oss såväl mentalt som fysiskt. Min övertygelse är att vi behöver vara i kontakt med både sinnet och själen som … Read more

Joakim Brådenmark

Jag har en psykodynamisk inrikting vilket märks genom att samtala kretsar kring att förstå dig själv och dina val bättre, samt ambitionen att komma i kontakt med det omedvetna inre liv som format av uppväxt, nära relationer och anknytning. Samtalen i en psykodynamisk terapi färgas genomgående av försök att förstå hur det omedvetna fortsätter att … Read more

Lotten Åkerberg

Jag är beteendevetare och arbetar som skolkurator med tonåringar, och har tidigare erfarenhet av att arbeta med vuxna inom behandling med missbruk, övergrepp, kriminalitet, självskadebeteende och NPF diagnoser. Det jag använder mig mest av i mitt arbete är Lifespan Integration, NLP, hypnos och MI.

Maria Järvare

Jag är beteendevetare med en master i psykologi, utbildad LI-terapeut och jobbar även inom barn-och ungdomspsykiatrin. Jag är dessutom ett steg 1 utbildad i psykoterapi med psykodynamisk inriktning och med traumaterapi för barn och ungdomar som särskilt kompetensområde. Som terapeut använder mig av en integrerad terapeutisk inriktning, där kombinationer av olika terapimetoder och tillvägagångssätt används … Read more

Kristina Larsen

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och arbetar med Lifespan integration. Ibland kan en terapi bestå av bara lifespansessioner och ibland används Lifespan som en del i en i terapi. Min grund är psykodynamisk och jag har vidareutbildning i flera former av affektfokuserad terapi. Ibland kommer människor till mig efter att ha mått dåligt … Read more

Muriel Dandoy

Hej! Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Jag har under årens lopp behandlat många människor som lidit svårt av de trauman de varit med om som barn eller i vuxen ålder. Exempel på trauman som behandlats: PTSD till följd av sexuella övergrepp/våldtäkt, misshandel, bilolycka, nära anhörig som suiciderat, … Read more

Maritha Andersson

Jag är familjeterapeut, legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och utbildad LI-terapeut. I mitt arbete träffar jag personer med trauman, destruktiva kommunikations- och relationsmönster, rädslor och oro. Jag har lång erfarenhet av att möta familjer, föräldrar, barn och ungdomar med psykosocial problematik. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med Våld i nära relation, både våldsutsatta, … Read more