Joakim Brådenmark

If not updated this record will expire at 04/07/2025.

Therapist category: Trained Therapist

Level of training:  Level 2 

Types of clients: Adults, Couples, Teens

Specializations: ADHD, Addiction, Adoption, Anxiety, Burn Out, Complex Trauma, Depression, Domestic Violence, Eating Disorders, Emotional Dysregulation, LGBTQ, PTSD, Relational issues, Self confidence, Sexual abuse, Sexual issues, Sleep disorders

LI Therapy online?: Yes

Languages: English, Swedish

Jag har en psykodynamisk inrikting vilket märks genom att samtala kretsar kring att förstå dig själv och dina val bättre, samt ambitionen att komma i kontakt med det omedvetna inre liv som format av uppväxt, nära relationer och anknytning.

Samtalen i en psykodynamisk terapi färgas genomgående av försök att förstå hur det omedvetna fortsätter att styra livet, vilket oftast sker utan att vi reflekterar kring detta. Vi har alla omedvetna försvar mot känslor, rädslor och inre konflikter, vilket kan leda till att vi inte mår psykiskt bra och därmed har svårt att utvecklas vidare. Målet med psykodynamisk terapi är därför ökad självinsikt och självkännedom, vilket är en grund för att finna nya sätt att lösa inre konflikter, och skapa bättre förutsättningar för goda relationer och en bättre livssituation.

Jag har en långvarig erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa samt neuropsykiatriska svårigheter, och jag har upptäckt att genom att använda livslängden Integration som metod vid något trauma går det snabbare att önskade resultat, och det är dessutom mer skonsamt för patienten.

Min tidigare inriktning i arbetslivet har varit att arbeta utifrån ett motiverat perspektiv med arbetslivsinriktad rehabilitering, då med fokus på att hitta vägen tillbaka till arbetslivet vid längre frånvaro pga. psykisk ohälsa.

Jag har en grundutbildning som beteendevetare med en fil mag. i psykologi från Stockholms universitet och en grundläggande psykoterapiutbildning från St Lukas utbildningsinstitut, samt en utbildning till legitimerad psykoterapeut vid Stockholms universitet.

En inledande steg till en möjlig terapi är att boka en första orienterande samtal, där vi tillsammans tar reda på vad du vill ha hjälp med och hur vi kan arbeta med det. Välkommen att höra av dig. 

.

Main Address:
Skeppsbron 10
Stockholm,  Stockholm, Sweden
11765

Email: joakim.bradenmark@gmail.com
Phone: 0702-828973

Website:
https://www.skeppsbrontioterapi.com/joakim-brådenmark

Practices: 
Skeppsbron 10, Stockholm, Sweden