Maria Järvare

If not updated this record will expire at 06/24/2025.

Therapist category: Trained Therapist

Level of training:  Level 4 

Types of clients: Adults, Children, Families, Teens

Specializations: Addiction, Anxiety, Complex Trauma, Depression, Domestic Violence, LGBTQ, PTSD, Relational issues, Self confidence, Sexual abuse, Sleep disorders

LI Therapy online?: Yes

Languages: English, Swedish

Leg Psykoterapeut, med en master i psykologi, utbildad LI-terapeut och arbetar även inom barn-och ungdomspsykiatrin med traumaterapi. Som terapeut använder mig av en integrerad terapeutisk inriktning, där kombinationer av olika terapimetoder och tillvägagångssätt används för att möta individuella behov. Jag strävar efter att hjälpa klienter att förstå och hantera sina problem på både en kognitiv, känslomässig och beteendemässig nivå, lika väl som att skapa insikter om hur tidigare erfarenheter och relationer kan påverka den nuvarande livssituationen.

Main Address:

,  Stockholm, Sweden

Email: psykoterapikontakt@gmail.com
Phone: +46735592911

Website:

Practices: