Maritha Andersson

If not updated this record will expire at 08/21/2024.

Maritha Andersson

Therapist category: Trained Therapist

Level of training:  Level 3 

Types of clients: Adults, Children, Couples, Families, Teens

Specializations: Anxiety, Burn Out, Domestic Violence, LGBTQ, Relational issues

LI Therapy online?: Yes

Languages: Swedish

Jag är familjeterapeut, legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator och utbildad LI-terapeut. I mitt arbete träffar jag personer med trauman, destruktiva kommunikations- och relationsmönster, rädslor och oro. Jag har lång erfarenhet av att möta familjer, föräldrar, barn och ungdomar med psykosocial problematik. Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med Våld i nära relation, både våldsutsatta, våldsutövare och barn. Jag använder mig i mitt arbete av flera olika metoder där LI är en metod jag har att tillgå.

Main Address:
Kungsgatan 48
Alingsås,  , Sweden
44131

Email: ma@matraumaochterapi.se
Phone: +46724455664

Website:
https://matraumaochterapi.se

Practices: 
Kungsgatan 48, Alingsås, Sverige