Leah Schoonover

I accept Regence and Premera insurance and am currently only offering telehealth services.

Katarina Lindén

Jag heter Katarina Lindén och är legitimerad psykoterapeut / fil. kand. i psykologi, med psykodynamisk psykoterapi som huvudinriktning. Jag har gedigen erfarenhet av arbete inom socialtjänstens öppenvård som familjebehandlare samt som socialsekreterare avseende utredning och behandlingsplanering. Jag har bland annat utbildning inom fältet riskbruk och beroendeproblematik. Jag är utbildad trauma terapeut i LI nivå 4. … Read more

Isaline Heulin

Psychologue clinicienne psychothérapeute spécialisée en psychotraumatologie, je vous reçois dans mon cabinet du 12e arrondissement. Après plusieurs années d’exercice en service de psychiatrie adulte, mon activité est maintenant exclusivement en cabinet libéral. Mon approche est intégrative et humaniste – basée sur l’attachement, les TCCE et l’ICV. Actuellement en formation en nutrithérapie, j’intègre également à ma … Read more

Stacy Lewis

I am so glad you’ve found lifespan integration and are looking to explore this powerful approach. I am a cis-female, bi, white-bodied practitioner who aims to support you in addressing life transitions, depression, anxiety, childhood trauma, grief and loss, neurodivergence, sensory overwhelm, LGBTQIA+ identities, and more. I am rooted in somatic therapy through my experience … Read more

Joakim Brådenmark

Jag har en psykodynamisk inrikting vilket märks genom att samtala kretsar kring att förstå dig själv och dina val bättre, samt ambitionen att komma i kontakt med det omedvetna inre liv som format av uppväxt, nära relationer och anknytning. Samtalen i en psykodynamisk terapi färgas genomgående av försök att förstå hur det omedvetna fortsätter att … Read more